X
این متن برای تست می باشد.

دستاوردهای ما

مرکز جامع توانبخشی امید بواسطه  همکاری با متخصصین حوزه های مختلف پزشکی مرتبط با تخصص طب فیزیکی و توانبخشی، و با پشتوانه همکاری فعال و مستمر با مراکز مطرح پژوهشی و درمانی داخل و خارج کشور، و همچنین روحیه کارآفرینی و ریسک پذیری ذینفعان خود در توسعه صنعت پزشکی و درمانی، توانسته پیشرفت‌های چشمگیری را از بدو تأسیس تا به امروز در پرونده فعالیت خود ثبت نماید.

روند زیر که خلاصه ای از تغییرات مرکز جامع توانبخشی امید در حوزه‌های طب فیزیکی و توانبخشی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، توانبخشی عصبی، کاردرمانی و گفتاردرمانی است، بیانگر پیشرو بودن این مرکز در حوزه تخصصی خود و صنعت پزشکی و درمانی کشور است.

دستاوردهای کلینیک امید

گواهینامه‌ها و مجوزها